WeSki! neemt deel aan het 'SnowStarz' jeugdsportproject van Sneeuwsport Vlaanderen. Via dit project kunnen we aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit het jeugdsportfonds van Sneeuwsport Vlaanderen, met steun van Sport Vlaanderen. De doelstellingen van dit fonds zijn:

  • Aanzet geven tot de ontwikkeling van een actief, gestructureerd en gedragen jeugdsportbeleid met een actieve participatie van vele sportfederaties.
  • Een kwantitatieve en kwalitatieve verhoging van het aantal jeugdsportprojecten.
  • Sportclubs belonen met subsidies uit het jeugdsportfonds als ze het door de sportfederatie gekozen jeugdsportbeleid uitvoeren.
  • Stimuleren van een toenemende begeleiding vanuit de sportfederatie naar de club.
  • Stimuleren van een sterkere samenwerking tussen sportfederatie en sportclubs.

Via het SnowStarz project krijgen we extra subsidies, te verdienen via vijf criteria:

  • Kwaliteitsvolle begeleiding en sporttechnisch kader
  • Structuur/organisatie van de jeugdsportwerking
  • Evenementen ter bevordering van de jeugdsport
  • Promotie van de jeugdwerking
  • Ethisch en Verantwoord sporten

Via een subsidiereglement worden de vijf bovenstaande criteria beoordeeld.